Breaking the Sound Barrier

Den 1. oktober 2000 kunne Flyvevåbnet fejre sit 50 års jubilæum. Som en af jubilæumsårets aktiviteter var der udskrevet en konkurrence om en honnørmarch til Flyvevåbnet.

Som en af jubilæumsårets aktiviteter var der udskrevet en konkurrence om en honnørmarch til Flyvevåbnet. Hans Kongelig Højhed Prins Henrik var formand for bedømmelseskomiteen, som valgte at præmiere både en honnørmarch og en festmarch til Flyvevåbnet.

Formålet med udgivelsen af denne CD er at sikre udbredelsen af disse marcher og samtidig udgive andre musikstykker, som har tilknytning til Flyvevåbnet.

Den valgte musik kan inddeles i tre grupper: Dansk militærmusik med relation til Flyvevåbnet og dets historie, gode danske melodier og endelig både militærmusik og underholdningsmusik, som har forbindelse til flyvning.

Til den sidste gruppe er bevidst valgt musik med oprindelse i Storbritannien og USA, hvis flyvevåbner har ydet uvurderlige bidrag til udviklingen af det danske Flyvevåben.

CD’en er blevet til under engageret medvirken af Prinsens Livregiments Musikkorps. Det var målet at lave en CD, som både skulle være festlig, rumme noget kernedansk og på samme tid knytte sig tæt til Flyvevåbnets historie og væsen.

Velkommen til Flyvevåbnet og god fornøjelse.
L. SIMONSEN
Generalmajor

1. Intro: Take off
2. Flyvevåbnets Honnørmarch (F.N. Petersen)
3. Hymn to Freedom (O. Peterson)
4. Lift us up where we belong (Nietzshe/Sainte-Marie/Jennings)
5. Som en rejselysten flåde (C. Nielsen)
6. Out of the blue (H. Bath)
7. Fly me to the Moon (B. Howard)
8. Those magnificent men.. (R. Goodwin)
9. Hvor smiler fagert den danske kyst (O. Ring)
10. Dansk Flyvermarch (O. Gyldmark)
11. Lad os flyve til en stjerne (S. Gyldenmark)
12. Take my breath away (G. Moroder/T. Withlock)
13. I alle de riger og lande (C. Nielsen)
14. Jyske Flyverafdelings March (Aa.V. Beyer)
15. The Firefly (H. Moss)
16. Bless’em all (J. Hughes/F. Lake)
17. Vera Lynn Highlights (arr. K.Graugaard)
18. Officer of the Day (R.B. Hall)
19. Danmark nu blunder den lyse nat (O.Ring)
20. The Dam Busters (E. Coates)
21. Jeg elsker de grønne lunde (A. Møller)
22. Flying (M. Kolster)
23. Flyvevåbenets Festmarch (P. Nørklit)
24. Outro: Mission Completed

Prinsens musikkorps

PRINSENS

Prinsens Musikkorps er et af Forsvarets tre professionelle musikkorps. Orkestret har til huse på Skive Kaserne og repræsenterer Forsvaret ved en lang række begivenheder.

PRESSE

Mangler du et foto af Prinsens Musikkorps eller anden information så klik her.

KONTAKT

Sdr. Boulevard 15
7800 Skive
Tlf.: +45 2272 5517
OSW-PMUK-001@mil.dk