5. marts 2012 - Særtryk om forsvarets 3 musikkorps

"Forsvarets Musikkorps" indeholder en række artikler om de 3 musikkorps. Artikler, der handler om de musikere og de opgaver, som 3 små enheder i forsvaret har. Enheder, der hver for sig ikke ligner nogen anden enhed i forsvaret.

 

Bladet har et foreløbigt oplag på 10.000 eksemplarer, som vil blive sendt ud til offentlige kulturinstitutioner som f.eks. biblioteker, landsdelsorkestrene, de statslige basisensembler, uddannelsesinstitutioner samt til Folketingets medlemmer. Derudover vil tusindvis af medlemmer af musikkorpsenes venneforeninger, som hvert år støtter de militære musikkorps, også modtage bladet.

 

"Forsvarets Musikkorps" er en kærkommen lejlighed til at sætte fokus på musikkorpsenes virke i Danmark. Mange vil blive overraskede og ligeså mange vil blive meget overraskede over den mangfoldighed af opgaver, som de 3 professionelle musikkorps løser. Til gavn og glæde for forsvaret og det danske musik- og kulturliv.

Yderligere oplysninger om de 3 professionelle musikkorps findes på:

 

Livgardensmusikkorps.dk, slesvigskemusikkorps.dk & prinsensmusikkorps.dk

 

Læs bladet på: http://online.musikeren.dk/musikeren/103 eller kontakt et af musikkorpsene, hvis du gerne vil have et eksemplar tilsendt.


« Tilbage