20. juni 2010 - Bevar Prinsens Musikkorps

Af Ebbe Ringblom,

Musiker og tidligere fungerende musikdirigent for Prinsens Musikkorps

 

Det er med stor beklagelse, jeg må  konstatere, at man i Forsvarsministeriets sparekatalog vedrørende det nye forsvarsforlig har i sinde at nedlægge et af Forsvarets tre professionelle musikkorps, nemlig Prinsens Musikkorps.

Når jeg ydermere konstaterer, at en af grundene til at man peger på Prinsens Musikkorps muligvis skyldes fuldstændig fejlagtige oplysninger om Prinsens Musikkorps, videregivet at Lars Otto Kristensen, Bibliotekar - Musiksektionen Statsbiblioteket, bliver jeg nødt til at reagere.

Han skriver bl.a., at Prinsens Musikkorps har fjernet sig fra de oprindelige opgaver. Dette er fuldstændig forkert.

Prinsens Musikkorps fremstår i 2010 som et for Forsvarets topmoderne Musikkorps, der fuldstændig lever op til det direktiv som Forsvarets ledelse (dateret august 2004) har udarbejdet om musikvirksomheden i Forsvaret. Jeg skal desuden gøre opmærksom på, at der ved nedlæggelse af et musikkorps vil ske en væsentlig forøgelse af de tilbageværende korps deltagelse i de militære arrangementer, herunder ved hjemkomst af vore soldater og musikeres deltagelse i bla. - beklageligvis - begravelser.

Om formålet med musikkorpsets virke står der i direktivet:

Musikvirksomheden skal indgå  som en integreret del af Forsvarets virksomhed og skal bidrage til løsningen af alle Forsvarets opgaver.

Musikvirksomheden skal medvirke til, at Forsvaret fremstår som en moderne, men samtidig traditionsbærende virksomhed, og skal derigennem medvirke til imageskabende og hvervningsorienterede aktiviteter. De fuldtidsprofessionelle MUK skal være kendte og godt forankrede i det danske kulturliv og dermed medvirke til at styrke Forsvarets profil.

Musikvirksomheden og dens professionelle gennemførelse samt målrettede indsats indgår som en aktiv del af Forsvarets samlede PR-indsats.

Prinsens Musikkorps gør i sit daglige virke utroligt meget ud af at balancere mellem det at være traditionsbærende og fremstå som et musikkorps, som afspejler, at vi lever i 2010.

Som eksempler på dette kan nævnes:

Aktiviteter ved militære parader, hjemkomster af soldater, begivenheder i kongehuset og andre aktiviteter ved de militære enheder.

Koncerter med offentlig adgang, på  skoler, plejehjem o. lign - musicering, der altid har været meget værdsat. Flere af disse finder ikke kun sted i Jylland, men rundt om i landet og er tit suppleret med deltagelse af sang- og instrumentalsolister fra det danske musikliv.

 

Når Lars Otto Kristensen skriver, og jeg citerer: Dertil kommer et betydeligt antal solister fra det civile musikliv, herunder rockmusikere, der også skal lønnes (endda temmelig godt!!), er der tale om en fuldstændig misforståelse.

Prinsens Musikkorps spiller i løbet af året med en lang række solister - som også er gældende for de øvrige musikkorps. Disse solister er ikke betalt af Forsvaret, men derimod af de samarbejdspartnere, som Prinsens Musikkorps laver koncert med.

Med andre ord fik Forsvaret i 2009 igennem Prinsens Musikkorps samarbejde med nogle af Danmarks kendteste solister gratis PR. for svarende til omkring 500.000,- kroner.

Med dette brev ønsker jeg at give et ærligt og rigtigt billede af, hvad Prinsens Musikkorps står for anno 2010, nemlig et musikkorps som til fulde lever op til det direktiv som Forsvarets øverste ledelse har udarbejdet.

En nedlæggelse af Prinsens Musikkorps - eller hvilket som helst af de tilbageværende i alt tre - vil have en meget negativ følgevirkning. Jeg forstår til fulde forsvarets situation, men vil opfordre til, at beslutningen om en nedlæggelse af et af musikkorpsene revurderes - bl.a. set i lyset af det lille beløb som denne effekt betyder for forsvarets personel og befolkningen.


« Tilbage