Historiske Marcher

Indhold

 

1. Danske Livregiments Defilér March

 

2. Sjællandske Livregiments Fanfaremarch

 

3. Falsterske Fodregiments Defiléringsmarch

 

4. Bornholms Tappenstreg

 

5. Prins af Hessen

 

6. Fast i nød

 

7. Jyske Regiments March

 

8. Dessauer March

 

9. 1. Feltartilleriregiments Revuemarch

 

10. Sjællandske Artilleriregiments Parademarch

 

11. Luftværnsregimentets March

 

12. Nørrejyske Artilleriregiments Feltmarch

 

13. Randers March

 

14. Sjællandske Ingeniørregiments March

 

15. Sjællandske Telegrafregiments March

 

16. Jyske Telegrafregiments March

 

17. Sjællandske Trænregiments March

 

18. Jyske Trænregiments March

 

Historiske Marcher

De justeringer, Forsvaret har gennemgået i de senere år, har bl.a. betydet, at tidligere selvstændige regimenter sammenlægges. Historie, traditioner m.v. videreføres af de nye regimenter. Som en del af traditionsplejen har musikken – udført af såvel tambourkorps som musikkorps eller blot i form af mandskabets sang, altid spillet en stor rolle. For at bevare de gamle regimentsmarcher for eftertiden, foreligger de her i nyindspillet udgave.