1864-65, 6. Regiments Musikkorps

1676

En dansk konge, der vil i krig med Sverige. Sådan begynder mange af Danmarks historiske begivenheder. Oprettelsen af Prinsens Livregiment er en af dem.

Regimentet, som blev oprindelsen til det nuværende Prinsens Livregiment, opstod den 30. november 1657 midt under svenskekrigene, da Frederik III gav feltmarskal Eberstein tilladelse til at hverve mandskab til et regiment.

Et tilhørende musikkorps med fem musikere bliver sandsynligvis oprettet i 1676.

1766

Tidspunktet for oprettelsen er ikke dokumenteret, men i 1766 bliver det imidlertid nedfældet på skrift, at Prins Frederiks Regiment, som Ebersteins regiment nu har ændret navn til, HAR et musikkorps, kan benytte samme i tjenesten og må trække på vagt ved de Kongelige slotte.

 

1902, Ved Garnisonsskolen

1842

Ved Hærordningen af 1842 bliver den militære struktur ændret. Den taktiske vægt bliver lagt på fire brigader, som hver består af et antal bataljoner; de gamle regimenter med de maleriske navne forsvinder, og med udgangspunkt i dem danner man de nye bataljoner i nummerrækkefølge.

Det, der først hed Ebersteins regiment og senere Prins Frederiks regiment, bliver til 6. bataljon under 2. brigade. Musikkorpset bliver imidlertid nu underlagt brigaden, og Bataljonen beholder kun otte piber og ottetrommer.

1852

Forløberen for det Prinsens Musikkorps vi kender i dag, så dagens lys i 1852. Her erstatter 16 hornblæsere piber og trommer.

Og hornblæsere er på den tid slet ikke tosset at have ved hånden. Ved hjælp af signaler fra eksempelvis et horn kan ordrerne nemlig nå rundt på slagmarken, så soldaterne ved, hvornår de skal angribe eller trække sig tilbage.

1865

I foråret 1865 rykker 6. og 8. bataljon med hvert sit musikkorps, ind i deres nye garnison, Viborg.

De kommende år bliver en række musikkorps nedlagt eller svinder i størrelsen. I stedet for 16 musikere skal musikkorpsene nu bestå af ni musikere.

Det bliver musikken imidlertid ikke ringere af i de forskellige garnisonsbyer og således heller ikke i Viborg. Her bliver musikkorpsene fra de to bataljoner nemlig ofte slået sammen, og samlet har de dermed fortsat fuld besætning.

Femten år senere fusionerer de to musikkorps formelt. De hører nu under et regiment.

1842

Ved Hærordningen af 1842 bliver den militære struktur ændret. Den taktiske vægt bliver lagt på fire brigader, som hver består af et antal bataljoner; de gamle regimenter med de maleriske navne forsvinder, og med udgangspunkt i dem danner man de nye bataljoner i nummerrækkefølge.

Det, der først hed Ebersteins regiment og senere Prins Frederiks regiment, bliver til 6. bataljon under 2. brigade. Musikkorpset bliver imidlertid nu underlagt brigaden, og Bataljonen beholder kun otte piber og otte trommer.

1852

Forløberen for det Prinsens Musikkorps vi kender i dag, så dagens lys i 1852. Her erstatter 16 hornblæsere piber og trommer.

Og hornblæsere er på den tid slet ikke tosset at have ved hånden. Ved hjælp af signaler fra eksempelvis et horn kan ordrerne nemlig nå rundt på slagmarken, så soldaterne ved, hvornår de skal angribe eller trække sig tilbage.

1865

I foråret 1865 rykker 6. og 8. bataljon med hvert sit musikkorps, ind i deres nye garnison, Viborg.

De kommende år bliver en række musikkorps nedlagt eller svinder i størrelsen. I stedet for 16 musikere skal musikkorpsene nu bestå af ni musikere.

Det bliver musikken imidlertid ikke ringere af i de forskellige garnisonsbyer og således heller ikke i Viborg. Her bliver musikkorpsene fra de to bataljoner nemlig ofte slået sammen, og samlet har de dermed fortsat fuld besætning.

Femten år senere fusionerer de to musikkorps formelt. De hører nu under et regiment.

2cf6510a56b44e7db432f3ee7d12e017

1909

I 1909 indgår politikerne på Christiansborg en ny forsvarsaftale. I den står blandt andet, at alle musikkorps på nær Livgarden skal nedlægges. Det skal ske fra den 1. april 1911. Der rejser sig en skov af protester og holdes møder, men den 31. marts 1911 må musikkorpset holde sin afskeds-koncert.

Mod alle odds indtræffer miraklet imidlertid. Måske har protesterne alligevel hjulpet. På skæ-ringsdagen 1. april sender Krigsministeriet telegrammer ud om, at afskedigelserne er tilbagekaldt, og i Viborg kan regimentsmusikerne ånde lettet op.

1932

Til gengæld bliver 1. juli 1932 en sort dag for militærmusikken i Danmark og således også for Prinsens Musikkorps. Denne gang kommer der ingen redning i sidste øjeblik.Musikkorpsene bliver sparet bort, og 199 musikere og musikdirigenter i Hæren og Søværnet bliver afskediget.

 

1945, Randers
1945, Randers
1942, Trompeterkorpset
1945, 29. Aug, Nyborg
1945, 3. Jul.: Gl. Tromper Fejrer 80 års-dag
1945, Viborg 4. Jun
1945, Randers1942, Trompeterkorpset1945, 29. Aug, Nyborg1945, 3. Jul.: Gl. Tromper Fejrer 80 års-dag1945, Viborg 4. Jun

1941

Når de danske gader i begyndelsen af 1940’erne genlyder af toner fra musikere, som marcherer, så er det store tyske musikkorps, der er på farten.

Danmark er besat og har i øvrigt nedlagt sine musikkorps i 1932. Det bliver der nu lavet om på. I 1941 bliver fire musikkorps genoprettet, herunder musikkorpset i Viborg, det senere Prinsens Musikkorps.

Besættelsesmagten har imidlertid indkvarteret sig på kasernen i Viborg. Derfor rykker musikkorpset til Randers.

Genoprettelsen af de fire musikkorps bliver fejret med en stor fælleskoncert i Fælledparken i København, hvor 50.000 borgere byder militærmusikken velkommen tilbage.

1945, Viborg 4. jun

1941

Når de danske gader i begyndelsen af 1940’erne genlyder af toner fra musikere, som marcherer, så er det store tyske musikkorps, der er på farten.

Danmark er besat og har i øvrigt nedlagt sine musikkorps i 1932. Det bliver der nu lavet om på. I 1941 bliver fire musikkorps genoprettet, herunder musikkorpset i Viborg, det senere Prinsens Musikkorps.

Besættelsesmagten har imidlertid indkvarteret sig på kasernen i Viborg. Derfor rykker musikkorpset til Randers.

Genoprettelsen af de fire musikkorps bliver fejret med en stor fælleskoncert i Fælledparken i København, hvor 50.000 borgere byder militærmusikken velkommen tilbage.

1960

1953

I 1953 flytter musikkorpset tilbage til Viborg. Herfra sørger musikerne for at skabe den rigtige musikalske ramme ved en lang række arrangementer og begivenheder i Midt-, Vest- og Nordjylland.

6.bataljons lange historie og dets mange traditioner får lov at leve videre, fra 1961 under navnet Prinsens Livregiment med det tilhørende musikkorps ”Prinsens Livregiments Musikkorps”.

2001

Musikkorpset rykker ind i det nybyggede Musikhus på Skive Kaserne, hvor det stadig har til huse den dag i dag.

Dirigent Henrik Vagn Christensen.

2003

Efter længere tids arbejde får Prinsens Musikkorps ændret sin struktur, således at orkesteret får en orkesterchef med ansvar for det administrative samt en kunstnerisk leder med ansvar for orkesterets kunstneriske udvikling.

Første kunstneriske leder bliver dirigent Henrik Vagn Christensen. Strukturen markerer, at en ny æra begynder for Prinsens Musikkorps. Orkesteret er fortsat en del af Forsvaret og sikrer musikken her, men nu begynder orkesteret for alvor at rykke sig kunstnerisk.

Der bliver i højere grad hentet inspiration udefra. Personligheder som eksempelvis Ib Glindemann tager orkesteret under kærlig behandling, og der bliver hele tiden lagt nye lag på musik og klang.

Dirigent Henrik Vagn Christensen.
Dirigent Henrik Vagn Christensen.

2003

Efter længere tids arbejde får Prinsens Musikkorps ændret sin struktur, således at orkesteret får en orkesterchef med ansvar for det administrative samt en kunstnerisk leder med ansvar for orkesterets kunstneriske udvikling.

Første kunstneriske leder bliver dirigent Henrik Vagn Christensen. Strukturen markerer, at en ny æra begynder for Prinsens Musikkorps. Orkesteret er fortsat en del af Forsvaret og sikrer musikken her, men nu begynder orkesteret for alvor at rykke sig kunstnerisk.

Der bliver i højere grad hentet inspiration udefra. Personligheder som eksempelvis Ib Glindemann tager orkesteret under kærlig behandling, og der bliver hele tiden lagt nye lag på musik og klang.

2009

Jesper Juul er i dag messingprofessor ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København. I 2009 bliver han kunstnerisk leder af Prinsens Musikkorps. Et orkester, som han fortsat er gæstedirigent hos.

(Du kan  høre Jesper Juul og Prinsens Musikkorps optræde sammen i klippet herunder)

2009

Jesper Juul er i dag messingprofessor ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København. I 2009 bliver han kunstnerisk leder af Prinsens Musikkorps. Et orkester, som han fortsat er gæstedirigent hos.

(Du kan  høre Jesper Juul og Prinsens Musikkorps optræde sammen i klippet til højre)

Björn Sagsted.
Björn Sagsted.

2012

Prinsens Musikkorps får sin tredje kunstneriske leder. Denne gang bliver der hentet inspiration uden for landets grænser. Det er således norske Björn Sagstad, der får ansvaret for orkesteret fortsatte udvikling. Björn Sagstad er kendetegnet ved sin store indsigt i brassband-verden samt sit hyggelige gemyt.

Ole Edvard Antonsen

Ole Edvard Antonsen, ny kunstnerisk leder af Prinsens Musikkorps

2017

Prinsens Musikkorps optræder nu med en stribe af populære solister.

Ud over at betjene Kongehuset og Forsvaret turnerer orkesteret rundt med sine populære nytårskoncerter, der hvert år tiltrækker flere tusinde publikummer.

Orkesteret holder fortsat liv i historien og traditionerne, men har også formået at forny sig og er blevet kendt for sin store musikalske bredde, der spænder fra klassiske værker til jazz, marcher og popmusik.

I 2017 tiltræder den norske verdensstjerne Ole Edvard Antonsen stillingen som kunstnerisk leder for Prinsens Musikkorps. Han er blandt andet med til at lancere “Salling Bank Master Series”.

Ole Edvard Antonsen er kunstnerisk leder og chefdirigent.
Ole Edvard Antonsen er kunstnerisk leder og chefdirigent.

2017

Prinsens Musikkorps optræder nu med en stribe af populære solister.

Ud over at betjene Kongehuset og Forsvaret turnerer orkesteret rundt med sine populære nytårskoncerter, der hvert år tiltrækker flere tusinde publikummer.

Orkesteret holder fortsat liv i historien og traditionerne, men har også formået at forny sig og er blevet kendt for sin store musikalske bredde, der spænder fra klassiske værker til jazz, marcher og popmusik.

I 2017 tiltræder den norske verdensstjerne Ole Edvard Antonsen stillingen som kunstnerisk leder for Prinsens Musikkorps. Han er blandt andet med til at lancere “Salling Bank Master Series”.